За нас

Компанията проектира и реализира жилищни и административни комплекси, хотели и частни домове; участва в обществени поръчки при реновиране на мостове , подлези и общински жилища. Като естествен процес на развитие, за да разграничим строителната от инвестиционната дейност през 2009 г., създадохме “BG ESTATES” ООД. Добрите управленски практики, внедрените стандарти (ISO 9001) и лидерството дават енергия на компанията, но това, което дава качество и класа е доверието. Ние умеем да приобщаваме членовете на екипа, а те от своя страна добавят стойност на бизнес модела, който развиваме. Освен гаранционната и следгаранционната поддръжка на обектите, друга компания, част от големия холдинг BG ESTATES WORLD WIDE, често поема и комплексния им мениджмънт.

„БОЛГАРСТРОЙ” ЕООД работи в тясно сътрудничество с високо квалифицирани и вече доказали се изпълнители на строителни обекти.

За реализацията на проектите си използваме съвременни технологии и залагаме на високо качество при подбора на материалите. Новаторските идеи и разчупения мироглед на нашите архитекти ни правят достойни конкуренти на утвърдили се имена в строителния бизнес.

Ние залагаме на съвременно енергийно управление и опазване на околната среда – за ефективни решения на най-високо технологично ниво. Ето защо в своите сгради и комплекси отделяме голямо внимание на фасадите, изолацията и озеленяването.

За нас няма невъзможни неща, нашето мото е: „Качество, професионализъм, отговорност и иновативност“!

Отговорността на компанията е да даде на клиента дом, който е построен в здравословна среда. Дом, който е функционален и естетически удобен, в който сметките са ниски, а пазарната му стойност расте с времето.

Част от нашите проекти и проекти в съдружие:

С изграждането на всеки наш проект, ние се стремим да постигнем хармония във взаимоотношенията си с хората, сътрудничество за цял живот, породено от доверие и уважение. Тове е философията на нашия бизнес. Продължаваме да следваме високи критерии за безкомпромисно качество, верни на принципите си, което е доказателство за сила, постоянство и устойчивост.