Етаж Наименование Застроена площ Площ мазета Общи части Бруто площ Статус
-
-
-
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
-
1
1
ПМ 1+М34
13,08
7,31
18,96
39,35
Продаден
1
2
ПМ 2+М35
13,11
5,16
17,90
36,17
Продаден
1
3
ПМ 2+М36
13,12
3,70
17,16
33,98
Продаден
1
4
ПМ 4
14,32
16,66
30,98
Продаден
1
5
ПМ 5
13,56
15,78
29,34
Продаден
1
6
ПМ 6
13,00
15,13
28,13
Продаден
1
7
ПМ 7
13,00
15,13
28,13
Продаден
1
8
ПМ 8
13,00
15,13
28,13
Резервиран
1
9
ПМ 9
13,00
15,13
28,13
Резервиран
1
10
ПМ 10+М37
13,00
9,93
20,21
43,14

Резервиран

1
11
ПМ 11+М38
13,00
4,52
17,44
34,96
Продаден
1
12
ПМ 12+М40
18,45
5,01
24,03
47,49
Резервиран
1
13
ПМ 13+М39
13,48
3,53
17,49
34,50
Продаден
1
14
ПМ 14+М41
15,76
6,33
21,58
43,67
Продаден
1
15
ПМ 15+М42
21,44
6,00
28,02
55,46
Продаден
1
16
ПМ 16
14,20
16,53
30,73
Резервиран
1
17
ПМ 17
14,32
16,66
30,98
Резервиран
1
18
ПМ 18
16,73
19,47
36,20
Резервиран
1
19
ПМ 19+М45
13,00
5,88
18,14
37,02
Продаден
1
20
ПМ 20
14,70
17,11
31,81
Свободен
1
21
ПМ 21
13,00
15,13
28,13
Свободен
1
22
ПМ 22
16,60
19,32
35,92
Свободен
1
23
ПМ 23
14,50
16,87
31,37
Резервиран
1
24
ПМ 24
13,00
15,13
28,13
Свободен
1
25
ПМ 25+М43
13,00
3,61
17,32
34,23
Продаден
1
26
ПМ 26+М44
13,64
3,61
17,72
34,97
Резервиран
1
27
ПМ 27
13,00
15,13
28,13
Продаден
1
28
ПМ 28
13,12
15,27
28,39
Резервиран
1
29
ПМ 29
13,12
15,27
28,39
Резервиран
1
30
ПМ 30
13,00
15,13
28,13
Резервиран
1
31
ПМ 31
13,00
15,13
28,13
Свободен
1
32
ПМ 32
14,72
17,13
31,85
Продаден
1
М 1
2,76
0,08
2,84
Свободен
1
М 18
1,92
0,05
1,97
Резервиран
1
М 19
2,90
0,08
2,98
Свободен
1
М 20
3.13
0.09
3,22
Свободен
1
М 21
2,28
0,06
2,34
Резервиран
1
М 22
2,55
0,07
2,62
Резервиран
1
М 23
3,21
0,09
3,30
Продаден
1
М 24
1,86
0,05
1,91
Продаден
1
М 25
1,81
0,05
1,86
Продаден
1
М 26
1,81
0,05
1,86
Продаден
1
М 27
2,58
0,07
2,65
Продаден
1
М 28
3,10
0,09
3,19
Резервиран
1
М 29
2,2
0,06
2,26
Продаден
1
М 30
2,2
0,06
2,26
Продаден
1
М 31
2,38
0,07
2,45
Продаден
1
М 32
2,31
0,07
2,38
Резервиран
1
М 33
2,33
0,07
2,40
Резервиран
1
1
Гараж 1
26,05
2,07
28,12
Резервиран
1
2
Гараж 2+М2
20,66
2,46
1,71
24,83
Продаден
1
3
Гараж 3+М3
24,89
3,6
2,08
30,57
Продаден
1
4
Гараж 4+М4
28,38
3,52
2,35
34,25
Продаден
1
5
Гараж 5+М5
27,15
3,47
2,26
32,88
Продаден
1
6
Гараж за велосипеди+М6
21,77
3,12
1,82
26,71
Продаден
1
7
Гараж 7-8+М7
43,70
6,86
3,67
54,23
Свободен
1
8
Гараж 9+М9
26,16
3,93
2,19
32,28
Свободен
1
9
Гараж 10+М10
22,19
2,94
1,85
26,98
Свободен
1
10
Гараж 11+М11
20,05
3,25
1,69
24,99
Резервиран
1
11
Гараж 12+М12
21,72
3,02
1,81
26,55
Резервиран
1
12
Гараж 13+М13
27,93
2,92
2,30
33,15
Продаден
1
13
Гараж 14+М14
24,85
3,25
2,07
30,17
Продаден
1
14
Гараж 15+М15
25,36
2,61
2,09
30,06
Продаден
1
15
Гараж 16+М16
16,66
2,87
1,41
20,94
Продаден
1
16
Гараж 17+М17
17,44
2,47
1,46
21,37
Продаден
1
17
Апартамент 46
36,69
3,38
40,07
Свободен
2
18
Апартамент 1
111,71
11,58
123,29
Продаден
2
19
Апартамент 2
98,61
9,77
108,38
Продаден
2
20
Апартамент 3
62,41
6,06
68,47
Продаден
2
21
Апартамент 4 озеленени тераси - 15,42м2
90,50
8,31
98,81
Продаден
2
22
Апартамент 5
59,69
6,11
65,80
Продаден
2
23
Апартамент 6 озеленени тераси - 7,92м2
57,68
5,61
63,29
Продаден
2
24
Апартамент 7 озеленени тераси - 5,46м2
58,89
5,43
64,32
Продаден
2
25
Апартамент 8
57,05
5,93
62,98
Продаден
2
26
Апартамент 9
72,23
7,36
79,59
Продаден
2
27
Апартамент 10
73,62
7,60
81,22
Продаден
2
28
Апартамент 11
111,71
11,43
123,14
Продаден
2
29
Апартамент 12 /ПМ26+М44/
98,61
9,65
108,26
Продаден
2
30
Апартамент 13 /ПМ25+ М43/
62,41
6,11
68,52
Продаден
2
31
Апартамент 14 озеленени тераси - 15,42м2
90,50
8,60
99,10
Продаден
3
32
Апартамент 15
59,69
6,08
65,77
Продаден
3
33
Апартамент 16 /М32+ПМ9/
49,76
5,07
54,83
Продаден
3
34
Апартамент 17
53,43
5,12
58,55
Продаден
3
35
Апартамент 18
57,05
5,92
62,97
Продаден
3
36
Апартамент 19
72,23
7,50
79,73
Продаден
3
37
Апартамент 20 /М29+ПМ4/
73,62
7,65
81,27
Продаден
4
38
Апартамент 21 озеленени тераси - 7,08м2
111,70
11,38
123,08
Продаден
4
39
Апартамент 22 озеленени тераси - 4,65м2
98,61
9,63
108,24
Продаден
4
40
Апартамент 23 озеленени тераси - 14,45м2
120,32
11,52
131,84
Свободен
4
41
Апартамент 24 озеленени тераси - 20,97м2
76,86
7,13
83,99
Продаден
4
42
Апартамент 25
49,76
5,07
54,83
Резервиран
4
43
Апартамент 26
53,43
5,12
58,55
Продаден
4
44
Апартамент 27 озеленени тераси - 16,53м2
62,66
6,05
68,71
Продаден
4
45
Апартамент 28 /М24/ озеленени тераси - 13,57м2
66,63
6,63
73,26
Продаден
4
46
Апартамент 29 /М30+ПМ5/ озеленени тераси - 4,53м2
73,61
7,60
81,21
Продаден
5
47
Апартамент 30 озеленени тераси - 64,76м2
126,30
8,67
134,97
Свободен
5
48
Апартамент 31+М19 озеленени тераси - 25,59м2
94,18
8,26
102,44
Продаден
5
49
Апартамент 32 озеленени тераси - 15,54м2
118,50
11,28
129,78
Продаден
5
50
Апартамент 33 +М23+ПМ27 озеленени тераси - 3,90м2
59,79
6,06
65,85
Продаден
5
51
Апартамент 34 + м27
49,76
5,07
54,83
Продаден
5
52
Апартамент 35
53,43
5,12
58,55
Продаден
5
53
Апартамент 36 +М3+Г3 озеленени тераси - 4,22м2
52,79
5,44
58,23
Продаден
5
54
Апартамент 37 озеленени тераси - 29,02м2
101,25
9,13
110,38
Свободен
6
55
Апартамент 38 озеленени тераси - 57,74м2
191,85
15,44
207,29
Продаден
6
56
Апартамент 39 озеленени тераси - 23,06м2
161,00
15,40
176,40
Свободен
6
57
Апартамент 40 озеленени тераси - 95,16м2
204,25
14,23
218,48
Свободен
7
58
Апартамент 41 озеленени тераси - 24,60м2
133,46
12,18
145,64
Продаден
7
59
Апартамент 42 озеленени тераси - 2,11м2
140,05
14,11
154,16
Свободен
7
60
Апартамент 43 - МЕЗОНЕТ озеленени тераси - 54,77м2
185,57
15,17
200,74
Свободен
8
61
Апартамент 44 озеленени тераси - 43,91м2
136,34
11,45
147,79
Свободен
8
62
Апартамент 45 озеленени тераси - 20,87м2
140,03
12,78
152,18
Свободен
ЕТАЖНАИМЕНОВАНИЕЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (кв. м.)ПЛОЩ МАЗЕТА (кв. м.)ОБЩИ ЧАСТИ (кв. м.)БРУТО ПЛОЩ (кв. м.)СТАТУС
сутерен к -3,501ПМ 1+М3413.087.3118.9639.35ПРОДАДЕН
сутерен к -3,512ПМ 2+М3513.115.1617.936.17ПРОДАДЕН
сутерен к -3,523ПМ 3+М3613.123.717.1633.98ПРОДАДЕН
сутерен к -3,534ПМ 414.3216.6630.98ПРОДАДЕН
сутерен к -3,545ПМ 513.5615.7829.34ПРОДАДЕН
сутерен к -3,556ПМ 61315.1328.13ПРОДАДЕН
сутерен к -3,567ПМ 71315.1328.13ПРОДАДЕН
сутерен к -3,578ПМ 81315.1328.13РЕЗЕРВИРАН
сутерен к -3,589ПМ 91315.1328.13РЕЗЕРВИРАН
сутерен к -3,5910ПМ 10+М37139.9320.2143.14РЕЗЕРВИРАН
сутерен к -3,6011ПМ 11+М38134.5217.4434.96ПРОДАДЕН
сутерен к -3,6112ПМ 12+М4018.455.0124.0347.49РЕЗЕРВИРАН
сутерен к -3,6213ПМ 13+М3913.483.5317.4934.5ПРОДАДЕН
сутерен к -3,6314ПМ 14+М4115.766.3321.5843.67ПРОДАДЕН
сутерен к -3,6415ПМ 15+М4221.44628.0255.46ПРОДАДЕН
сутерен к -3,6516ПМ 1614.216.5330.73РЕЗЕРВИРАН
сутерен к -3,6617ПМ 1714.3216.6630.98РЕЗЕРВИРАН
сутерен к -3,6718ПМ 1816.7319.4736.2РЕЗЕРВИРАН
сутерен к -3,6819ПМ 19+М45135.8818.1437.02ПРОДАДЕН
сутерен к -3,6920ПМ 2014.717.1131.81СВОБОДЕН
сутерен к -3,7021ПМ 211315.1328.13СВОБОДЕН
сутерен к -3,7122ПМ 2216.619.3235.92СВОБОДЕН
сутерен к -3,7223ПМ 2314.516.8731.37РЕЗЕРВИРАН
сутерен к -3,7324ПМ 241315.1328.13СВОБОДЕН
сутерен к -3,7425ПМ 25+М4313.33.6117.3234.23ПРОДАДЕН
сутерен к -3,7526ПМ 26+М4413.643.6117.7234.97РЕЗЕРВИРАН
сутерен к -3,7627ПМ 271315.1328.13ПРОДАДЕН
сутерен к -3,7728ПМ 2813.1215.2728.39РЕЗЕРВИРАН
сутерен к -3,7829ПМ 2913.1215.2728.39РЕЗЕРВИРАН
сутерен к -3,7930ПМ 301315.1328.13РЕЗЕРВИРАН
сутерен к -3,8031ПМ 311315.1328.13СВОБОДЕН
сутерен к -3,8132ПМ 3214.7217.1331.85ПРОДАДЕН
сутерен к -3,82М 12.760.082.84СВОБОДЕН
сутерен к -3,83М 181.920.051.97РЕЗЕРВИРАН
сутерен к -3,84М 192.90.082.98СВОБОДЕН
сутерен к -3,85М 203.130.093.22СВОБОДЕН
сутерен к -3,86М 212.280.062.34РЕЗЕРВИРАН
сутерен к -3,87М 222.550.072.62РЕЗЕРВИРАН
І етаж к 0,00СВОБОДЕН
І етаж к 0,01М 233.210.093.3ПРОДАДЕН
І етаж к 0,02М 241.860.051.91ПРОДАДЕН
І етаж к 0,03М 251.810.051.86ПРОДАДЕН
І етаж к 0,04М 261.810.051.86ПРОДАДЕН
І етаж к 0,05М 272.580.072.65ПРОДАДЕН
І етаж к 0,06М 283.10.093.19РЕЗЕРВИРАН
І етаж к 0,07М 292.20.062.26ПРОДАДЕН
І етаж к 0,08М 302.20.062.26ПРОДАДЕН
І етаж к 0,09М 312.380.072.45ПРОДАДЕН
І етаж к 0,10М 322.310.072.38РЕЗЕРВИРАН
І етаж к 0,11М 332.330.072.4РЕЗЕРВИРАН
І етаж к 0,121Гараж 126.052.0728.12РЕЗЕРВИРАН
І етаж к 0,13СВОБОДЕН
І етаж к 0,142Гараж 2+М220.662.461.7124.83ПРОДАДЕН
І етаж к 0,153Гараж 3+М324.893.62.0830.57ПРОДАДЕН
І етаж к 0,164Гараж 4+М428.383.522.3534.25ПРОДАДЕН
І етаж к 0,175Гараж 5+М527.153.472.2632.88ПРОДАДЕН
І етаж к 0,186Гараж за велосипеди+М621.773.121.8226.71ПРОДАДЕН
І етаж к 0,197Гараж 7-8+М743.76.863.6754.23СВОБОДЕН
І етаж к 0,208Гараж 9+М926.163.932.1932.28СВОБОДЕН
І етаж к 0,219Гараж 10+М1022.192.941.8526.98СВОБОДЕН
І етаж к 0,2210Гараж 11+М1120.053.251.6924.99РЕЗЕРВИРАН
І етаж к 0,2311Гараж 12+М1221.723.021.8126.55РЕЗЕРВИРАН
І етаж к 0,2412Гараж 13+М1327.932.922.333.15ПРОДАДЕН
І етаж к 0,2513Гараж 14+М1424.853.252.0730.17ПРОДАДЕН
І етаж к 0,2614Гараж 15+М1525.362.612.0930.06ПРОДАДЕН
І етаж к 0,2715Гараж 16+М1616.662.871.4120.94ПРОДАДЕН
І етаж к 0,2816Гараж 17+М1717.442.471.4621.37ПРОДАДЕН
І етаж к 0,2917Апартамент 4636.693.3840.07СВОБОДЕН
2 етаж
к +3,25
18Апартамент 1111.7111.58123.29ПРОДАДЕН
3 етаж
к +3,25
19Апартамент 298.619.77108.38ПРОДАДЕН
4 етаж
к +3,25
20Апартамент 362.416.0668.47ПРОДАДЕН
5 етаж
к +3,25
21Апартамент 4
озеленени тераси-15,42м2
90.58.3198.81ПРОДАДЕН
6 етаж
к +3,25
22Апартамент 559.696.1165.8ПРОДАДЕН
7 етаж
к +3,25
23Апартамент 6 озеленени тераси-7,92м257.685.6163.29ПРОДАДЕН
8 етаж
к +3,25
24Апартамент 7 озеленени тераси-5,46м258.895.4364.32ПРОДАДЕН
9 етаж
к +3,25
25Апартамент 857.055.9362.98ПРОДАДЕН
10 етаж
к +3,25
26Апартамент 972.237.3679.59ПРОДАДЕН
11 етаж
к +3,25
27Апартамент 1073.627.681.22ПРОДАДЕН
12 етаж
к +3,25
28Апартамент 11111.7111.43123.14ПРОДАДЕН
13 етаж
к +3,25
29Апартамент 12/ПМ26+М44/98.619.65108.26ПРОДАДЕН
14 етаж
к +3,25
30Апартамент 13 /ПМ 25+ М43/62.416.1168.52ПРОДАДЕН
15 етаж
к +3,25
31Апартамент 14 озеленени тераси-15,42м290.58.699.1ПРОДАДЕН
3 етаж
к +6,30
32Апартамент 1559.696.0865.77ПРОДАДЕН
4 етаж
к +6,30
33Апартамент 16 /М32+ПМ9/49.765.0754.83ПРОДАДЕН
5 етаж
к +6,30
34Апартамент 1753.435.1258.55ПРОДАДЕН
6 етаж
к +6,30
35Апартамент 1857.055.9262.97ПРОДАДЕН
7 етаж
к +6,30
36Апартамент 1972.237.579.73ПРОДАДЕН
8 етаж
к +6,30
37Апартамент 20/М29+ПМ4/73.627.6581.27РЕЗЕРВИРАН
4 етаж
к +9,35
38Апартамент 21
озеленени тераси-7,08м2
111.711.38123.08ПРОДАДЕН
5 етаж
к +9,35
39Апартамент 22 озеленени тераси-4,65м298.619.63108.24ПРОДАДЕН
6 етаж
к +9,35
40Апартамент 23 озеленени тераси-14,45м2120.3211.52131.84СВОБОДЕН
7 етаж
к +9,35
41Апартамент 24 озеленени тераси-20,97м276.867.1383.99ПРОДАДЕН
8 етаж
к +9,35
42Апартамент 2549.765.0754.83РЕЗЕРВИРАН
9 етаж
к +9,35
43Апартамент 2653.435.1258.55ПРОДАДЕН
10 етаж
к +9,35
44Апартамент 27 озеленени тераси-16,53м262.666.0568.71ПРОДАДЕН
11 етаж
к +9,35
45Апартамент 28 /М24/ озеленени тераси-13,57м266.636.6373.26ПРОДАДЕН
12 етаж
к +9,35
46Апартамент 29/М30+ПМ5/ озеленени тераси-4,53м273.617.681.21ПРОДАДЕН
5 етаж47Апартамент 30 озеленени тераси-64,76м2126.38.67134.97СВОБОДЕН
6 етаж48Апартамент 31+М19 озеленени тераси-25,59м294.188.26102.44ПРОДАДЕН
7 етаж49Апартамент 32 озеленени тераси-15,54м2118.511.28129.78ПРОДАДЕН
8 етаж50Апартамент 33+М23+ ПМ27 озеленени тераси-3,90м259.796.0665.85ПРОДАДЕН
к +12,4051Апартамент 34 + м2749.765.0754.83ПРОДАДЕН
к +12,4152Апартамент 3553.435.1258.55ПРОДАДЕН
к +12,4253Апартамент 36+М3+Г3
озеленени тераси-4,22м2
52.795.4458.23ПРОДАДЕН
к +12,4354Апартамент 37 озеленени тераси-29,02м2101.259.13110.38СВОБОДЕН
6 етаж
к +15,45
55Апартамент 38
озеленени тераси-57,74м2
191.8515.44207.29ПРОДАДЕН
7 етаж
к +15,45
56Апартамент 39 озеленени тераси-23,06м216115.4176.4СВОБОДЕН
8 етаж
к +15,45
57Апартамент 40 озеленени тераси-95,16м2204.2514.23218.48СВОБОДЕН
7 етаж
к +18,50
58Апартамент 41
озеленени тераси-24,60м2
133.4612.18145.64ПРОДАДЕН
8 етаж
к +18,50
59Апартамент 42 озеленени тераси-2,11м2140.0514.11154.16СВОБОДЕН
9 етаж
к +18,50
60Апартамент 43 - МЕЗОНЕТ озеленени тераси-54,77м2185.5715.17200.74СВОБОДЕН
8 етаж
к +21,55
61Апартамент 44 озеленени тераси-43,91м2136.3411.45147.79СВОБОДЕН
9 етаж
к +21,55
62Апартамент 45 озеленени тераси-20,87м2140.0312.78152.81СВОБОДЕН