ВХОД А

ЕТАЖОБОЗНАЧЕНИЕВИД ИМОТЗАСТРОЕНА ПЛОЩ С ВКЛЮЧЕНИ ГРАДИНИ И ТЕРАСИОБЩИ ЧАСТИБРУТО РЗПСТАТУС
1І етажАП №1ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ169.468.7126957439388178.17269574394ПРОДАДЕН
2І етажОФИС 2ОФИС170.7610.51181.27ПРОДАДЕН
3ІI етажАП №3ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ67.417.629739932210775.039739932211ПРОДАДЕН
4ІI етажАП №4ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ84.1310.85924582129794.989245821297ПРОДАДЕН
5ІI етажАП №5ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ59.197.640066090129466.830066090129ПРОДАДЕН
6ІІ етажАП №6ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ86.4311.15612286146197.586122861461ПРОДАДЕН
7ІІІ етажАП №7ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ59.117.629739932210766.739739932211ПРОДАДЕН
8ІІІ етажАП №8ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ83.3510.7585657815994.10856578159ПРОДАДЕН
9ІІІ етажАП №9ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ50.196.478373324270956.668373324271ПРОДАДЕН
10ІІІ етажАП №10ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ86.411.15225055224297.552250552242ПРОДАДЕН
11ІV етажАП №11ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ59.117.629739932210766.739739932211ПРОДАДЕН
12ІV етажАП №12ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ83.3510.7585657815994.10856578159ПРОДАДЕН
13ІV етажАП №13ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ50.196.478373324270956.668373324271ПРОДАДЕН
14ІV етажАП №14ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ86.411.15225055224297.552250552242ПРОДАДЕН
15V етажАП №15ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ59.117.629739932210766.739739932211ПРОДАДЕН
16V етажАП №16ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ83.3510.7585657815994.10856578159ПРОДАДЕН
17V етажАП №17ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ50.196.478373324270956.668373324271ПРОДАДЕН
18V етажАП №18ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ86.4311.15612286146197.586122861461ПРОДАДЕН
19VІ етажАП №19ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ59.117.19216899040466.302168990404СВОБОДЕН
20VІ етажАП №20ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ83.3510.13125168802693.481251688026ПРОДАДЕН
21VІ етажАП №21ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ50.196.478373324270956.668373324271ПРОДАДЕН
22VІ етажАП №22ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ86.4611.15999517068197.619995170681ПРОДАДЕН
23VІІ етажАП. № 22ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ62.615.454792920575668.064792920576СВОБОДЕН
24VІІ етаж23ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ77.969.169628231843187.129628231843ПРОДАДЕН
25VІІ етаж24ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ48.436.251197850058654.681197850059ПРОДАДЕН
26VІІ етажАП №26ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ86.679.644631496105296.314631496105ПРОДАДЕН
27VIIІ етажАП №27МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ125.9910.580439557491136.57043955749СВОБОДЕН
28VIIІ етажАП №28МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ128.5714.269459473962142.83945947396ПРОДАДЕН

ВХОД Б

ЕТАЖОБОЗНАЧЕНИЕВИД ИМОТЗАСТРОЕНА ПЛОЩ С ВКЛЮЧЕНИ ГРАДИНИ И ТЕРАСИОБЩИ ЧАСТИ БРУТО РЗП С ВКЛЮЧЕНИ ТЕРАСИ И ГРАДИНИСТАТУС
1І етажОФИС № 1ОФИС353.244.43397.63СВОБОДЕН
2ІI етаж 2-РО НИВОДВОР163.99163.99СВОБОДЕН
3ІI етажАП №1ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ88.4211.62100.04ПРОДАДЕН
4ІI етажАП №2ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ54.036.974028904370561.004028904371ПРОДАДЕН
5ІI етажАП №3ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ53.796.943050430614360.733050430614ПРОДАДЕН
6ІІІ етажАП №4ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ88.4211.62100.04ПРОДАДЕН
7ІІІ етажАП №5ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ54.037.161.13ПРОДАДЕН
8ІII етажАП №6ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ62.287.393529069819469.673529069819ПРОДАДЕН
9ІІІ етажАП №7ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ88.4211.4129860396999.83298603969ПРОДАДЕН
10ІІІ етажАП №9ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ54.036.974028904370561.004028904371СВОБОДЕН
11ІV етажАП №10ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ53.796.943050430614360.733050430614СВОБОДЕН
12ІV етажАП №11ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ63.018.133140130749471.143140130749ПРОДАДЕН
13ІV етажАП №12ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ79.9610.32099483978390.280994839783ПРОДАДЕН
14ІV етажАП №13ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ57.287.393529069819464.673529069819ПРОДАДЕН
15V етажАП №14ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ88.4211.4129860396999.83298603969ПРОДАДЕН
16V етажАП №15ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ53.036.844951930386359.874951930386ПРОДАДЕН
17V етажАП №16МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ169.7114.46184.17СВОБОДЕН
18VI етажАП №17ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ97.2412.551444950231109.79144495023ПРОДАДЕН
19VI етажАП №18ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ105.988.2351109401969114.2151109402ПРОДАДЕН
20VI етажАП №19МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ152.3310.76163.09СВОБОДЕН
21VII етажАП №20ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ54.036.974028904370561.004028904371ПРОДАДЕН
22VII етажАП №21МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ53.796.943050430614360.733050430614СВОБОДЕН
23VIII етажАП №21МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ170.511.188392104957181.68839210496СВОБОДЕН
24ІX етажАП №22МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ178.119.022073656063197.12207365606ПРОДАДЕН

ГАРАЖИ ВХОД 'А' И ВХОД 'Б'

ЕТАЖОБОЗНАЧЕНИЕВИД ИМОТЗАСТРОЕНА ПЛОЩОБЩИ ЧАСТИБРУТО РЗП С ВКЛЮЧЕНИ ТЕРАСИ И ГРАДИНИСТАТУС
1І етажГАРАЖ №1ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ33.564.331823246912437.891823246912ПРОДАДЕН
2І етажГАРАЖ №2ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ20.172.603482565262922.773482565263ПРОДАДЕН
3І етажГАРАЖ №3ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ18.842.400831716107621.240831716108ПРОДАДЕН
4І етажГАРАЖ №4ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ21.922.797098026239324.717098026239ПРОДАДЕН
5І етажГАРАЖ №5ДВОЕН ГАРАЖ35.164.538346405287239.698346405287СВОБОДЕН
6І етажГАРАЖ №6ДВОЕН ГАРАЖ36.094.658387991092640.748387991093ПРОДАДЕН
7І етажГАРАЖ №7ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ29.873.852947673430733.722947673431ПРОДАДЕН
8І етажГАРАЖ №8ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ21.582.763538013003424.343538013003ПРОДАДЕН
9І етажГАРАЖ №9ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ23.333.011365803053226.341365803053ПРОДАДЕН
10І етажГАРАЖ №10ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ29.293.780664567999533.070664568ПРОДАДЕН
11І етажГАРАЖ №11ДВОЕН ГАРАЖ41.965.416069828380347.37606982838ПРОДАДЕН

ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ

ЕТАЖОБОЗНАЧЕНИЕВИД ИМОТЗАСТРОЕНА ПЛОЩОБЩИ ЧАСТИБРУТО РЗП С ВКЛЮЧЕНИ ТЕРАСИ И ГРАДИНИСТАТУС
1СУТЕРЕНПМ №1ПАРКОМЯСТО---ПРОДАДЕН
2СУТЕРЕНПМ №2ПАРКОМЯСТО---ПРОДАДЕН
3СУТЕРЕНПМ №3ПАРКОМЯСТО---ПРОДАДЕН
4СУТЕРЕНПМ №4ПАРКОМЯСТО---ПРОДАДЕН
5СУТЕРЕНПМ №5ПАРКОМЯСТО---ПРОДАДЕН
6СУТЕРЕНПМ №6ПАРКОМЯСТО---ПРОДАДЕН
7СУТЕРЕНПМ №7ПАРКОМЯСТО---ПРОДАДЕН
8СУТЕРЕНПМ №8ПАРКОМЯСТО---ПРОДАДЕН
9СУТЕРЕНГАРАЖ №1ГАРАЖ---ПРОДАДЕН
10СУТЕРЕНГАРАЖ №2ГАРАЖ---ПРОДАДЕН
11СУТЕРЕНГАРАЖ №3ГАРАЖ---ПРОДАДЕН
12СУТЕРЕНГАРАЖ №4ГАРАЖ---ПРОДАДЕН
13СУТЕРЕНГАРАЖ №5ГАРАЖ---ПРОДАДЕН
14СУТЕРЕНГАРАЖ №6ГАРАЖ---ПРОДАДЕН
15СУТЕРЕНГАРАЖ №7ГАРАЖ---РЕЗЕРВИРАН
16СУТЕРЕНГАРАЖ №8ГАРАЖ---ПРОДАДЕН
17СУТЕРЕНГАРАЖ №9ГАРАЖ---ПРОДАДЕН
18СУТЕРЕНГАРАЖ №10ГАРАЖ---ПРОДАДЕН
19СУТЕРЕНГАРАЖ №11ГАРАЖ---ПРОДАДЕН
20СУТЕРЕНГАРАЖ №12ГАРАЖ---ПРОДАДЕН
21СУТЕРЕНГАРАЖ №13ГАРАЖ---ПРОДАДЕН
22СУТЕРЕНГАРАЖ №14ГАРАЖ---ПРОДАДЕН
23СУТЕРЕНГАРАЖ №15ГАРАЖ---РЕЗЕРВИРАН